Hem

ÖBROVÄGEN 

Hunnebostrand

Vi är vägföreningen


som ansvarar för den enskilda väg som leder fram till Ödby Ö från väg 174 strax söder om Hunnebostrand, Sotenäs kommun.

Årsstämman


Stämman genomfördes den 24 juli. Bland annat beslutades om oförändrad debitering.

 

Protokoll


Styrelsen

Vägarbetet


Berört avsnitt (ca 150 meter) fram till Ödby Ö är nu asfalterat. De återstående mindre arbetena med med rör och stödkanter är nu utförda.


OBS! Stödkanterna har inte satt sig ännu. Använd mötesplatserna för att undvika möten där fordon tvingas köra på eller utanför asfaltkanten. Det är risk att asfalt och stödkant skadas och att fordon hamnar i diket!


//2023-03-01